Провідний спеціаліст відділу судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у Київській області

(044) 237-69-70

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

-          - забезпечує формування номенклатурних та архівних справ Відділу; - веде обліку вхідної кореспонденції Відділу;

-          - готує проекти документів, інформаційних довідок, аналітичної інформації на виконання доручень Управління та Міністерства юстиції України (далі – Мін`юст);

-          - готує проекти документів на виконання доручень в порядку міжнародного співробітництва;

-          - забезпечує виконання міжнародних договорів України у цивільних та кримінальних справах;

-          - організує взаємодію судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України;

-          - представляє інтереси Управління, його структурних підрозділів та посадових осіб в судах загальної юрисдикції України, органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності;

-          - організовує та веде претензійну та позовну роботи в Управлінні, підготовки відповідних процесуальних документів;

-          - приймає участь у перевірках діяльності атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів;

Умови оплати праці

посадовий оклад 4690 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

постійна

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова (власноручно написана) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (як кандидат на посаду за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою..

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 12 квітня  2019 року,

м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15, каб. 606

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Тестування  18 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, співбесіда за адресою: м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15,
3 поверх, зал засідань

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брянцева Аліна Олегівна, 2376970, kadritera_kievobljust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Правознавство», «Міжнародне право».

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до  компетентності

1

Уміння працювати з комп»ютером

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet)

2

Ділові якості

аналітичні здібності, здатність ризикувати, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, обчислювальне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3

Особистісні якості

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість,

Професійні знання

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

 Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Кодекси України: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України; Кримінальний процесуальний кодекс України;

міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;  постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій