Провідний спеціаліст відділу по роботі з персоналом у регіоні Управління персоналу Головного територіального управління юстиції у Київській області

(044) 237-69-70

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

-          здійснює організаційне, методичне та інформаційне забезпечення кадрової роботи відділів ДВС та відділів ДРАЦС у регіонах Головного територіального управління юстиції у Київській області;

-          готує матеріли про призначення на посади та звільнення з посад працівників відділів ДВС та відділів ДРАЦС у регіонах;

-          обчислює загальний стаж роботи та державної служби, готує проекти наказів щодо встановленням надбавок за вислугу років та надання відпусток відповідної тривалості, формує для затвердження в установленому порядку графіки щорічних відпусток працівників відділів ДВС та відділів ДРАЦС у регіонах;

-          розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік;

-          здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників, готує виписки з трудових книжок;

-          оформлює документи про прийняття Присяги та про присвоєння рангів, вносить про це записи до трудових книжок;

-          проводить оформлення листів тимчасової непрацездатності працівників;

-          здійснює роботу, пов’язану із проведенням перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

виконує інші доручення

Умови оплати праці

посадовий оклад 4400 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

постійна

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова (власноручно написана) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (як кандидат на посаду за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою..

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 15 лютого  2019 року,

м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15, каб. 606

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Тестування  21 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, співбесіда за адресою: м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15,
3 поверх, зал засідань

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брянцева Аліна Олегівна, 2376970, kadritera_kievobljust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право», «Міжнародне право», «Психологія», «Соціологія», «Менеджмент», «Менеджмент організацій», «Управління персоналом і економіка праці» та іншими

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до  компетентності

1

Уміння працювати з комп»ютером

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet)

2

Ділові якості

аналітичні здібності, здатність ризикувати, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, обчислювальне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3

Особистісні якості

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість,

Професійні знання

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

 Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Кодекс законів про працю України;

міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;

постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій

нормативно-правові акти, що стосуються проходження державної служби.