Провідний спеціаліст Васильківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

(044) 237-69-67

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

Надає практичну та методичну допомогу районним, міським, міськрайонним відділам державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області, а також виконавчим комітетам сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення)  рад області у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. 

     Вносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості, що містяться у книгах державної реєстрації актів цивільного стану, які зберігаються у архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції, у разі відсутності паперового носія першого примірника актового запису цивільного стану.

       Видає повторно свідоцтва та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Відповідає за правильне стягнення державного мита за видачу повторно свідоцтв, що видаються на підтвердження юридичних фактів в Україні, та плати за витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Надає фізичним особам платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідає за належне зберігання та використання бланків свідоцтв, витягів з Державного реєстру актів цивільного стану, штампів відділу, які видаються керівництвом відділу для роботи протягом робочого дня.

       Щомісячно перевіряє правильність складання та заповнення звіту за формою № 97 та актових записів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області та готує їх до передачі до Головного управління статистики у Київській області.

    Складає звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану за формою № 98.

    Передає другі примірники актових записів цивільного стану, складених підпорядкованими відділами державної реєстрації актів цивільного стану області до Головного управління статистики у Київській області.

     Розглядає та готує відповіді на заяви фізичних осіб, запити установ, організацій з питань, що відносяться до компетенції відділу і несе відповідальність за їх своєчасний і якісний розгляд.

     Готує та надає в установленому порядку інформацію за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, а також за запитами адвокатів, оформленими відповідно до законодавства, з питань, що належать до компетенції відділу.

       Здійснює контроль за наданням відділами державної реєстрації актів цивільного стану області платних послуг. Щомісячно готує моніторинг стану роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану щодо надання платних послуг, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

       Готує узагальнення, інформації, довідки та інші матеріали з питань діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану області.

        Перевіряє роботу районних, міських, міськрайонних відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області та виконавчих комітетів сільських,  селищних, міських (крім міст обласного значення) рад області.

Готує матеріали для проведення нарад та семінарів з працівниками органів державної реєстрації актів цивільного стану області.  

        Приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем.  

Бере участь у роботі по впорядкуванню архівного фонду відділу.

Веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

Своєчасно, правильно вносить зміни до актових записів цивільного стану.

Готує та подає пропозиції Головному територіальному управлінню юстиції у Київській області з питань матеріально-технічного забезпечення відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області, районних, міських, міськрайонних відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області.

Виконує інші доручення заступника начальника управління – начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області та заступника начальника відділу в межах компетенції відділу.

Дотримується Конституції та законів України, діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дотримується принципів державної служби та правил етичної поведінки, поважає гідність людини, не допускає порушення прав і свобод людини та громадянина.

Дотримується вимог статті 10 Конституції України.

Додержується вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Сумлінно і професійно виконує свої посадові обов’язки .

Умови оплати праці

посадовий оклад 3500 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

За строковим договором до 03.10.2020

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова (власноручно написана) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (як кандидат на посаду за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 15 лютого  2019 року,

м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15, каб. 600

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Тестування  21 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, співбесіда за адресою: м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15,
3 поверх, зал засідань

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Слюсар Ніна Миколаївна, 237-69-67, kadritera_kievobljust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Правознавство».

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до  компетентності

1

Уміння працювати з комп»ютером

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet)

2

Ділові якості

аналітичні здібності, здатність ризикувати, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, обчислювальне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3

Особистісні якості

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість,

Професійні знання

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

 Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян».