Головний спеціаліст Вишгородського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Київській області

(044) 237-69-67

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Проводить державну реєстрацію смерті та на підставі складених актових записів видає відповідні свідоцтва та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

2. Готує повідомлення про громадян, які померли, для зняття з обліку в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.

3.  Готує повідомлення про громадян, які померли, для зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

4.  Готує повідомлення про померлих дітей.

5. Готує та подає до районних, міських робочих груп обліку виборців та до окружних виборчих комісій відомості про громадян України, які проживали на відповідній території та померли після останніх чергових виборів Президента чи народних депутатів України (відповідно до статей 39, 40, 44 Закону України «Про вибори народних депутатів України», який набув чинності з 01.10.2005).

6. Готує списки паспортів громадян України, паспортних документів, пільгових посвідчень та військово-облікових документів, зданих у зв’язку з державною реєстрацією смерті померлих, що передаються до територіального підрозділу Державної міграційної служби України та військових комісаріатів.

7. Готує списки паспортів громадян України, паспортних документів, пільгових посвідчень та військово-облікових документів, зданих у зв’язку з державною реєстрацією смерті померлих, що передаються до територіального підрозділу Державної міграційної служби України та військових комісаріатів.

8. Готує та подає відомості до відділу Ведення Державного реєстру виборців передбачених Законом України « Про Державний реєстр виборців ».

9. Веде діловодство у відділі.

10. Проводить державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі  рішення суду, спільної заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, та на підставі складених актових записів видає відповідні свідоцтва.

11. Готує повідомлення про розірвання шлюбу, повідомлення про доповнення актового запису про розірвання шлюбу, повідомлення про розірвання шлюбу на підставі рішення суду.

12. Веде в установленому порядку облік актових записів цивільного стану, видає повторно свідоцтва про державну  реєстрацію цих актів.

13. Готує Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у разі неможливості видачі громадянам повторних свідоцтв.

14.   Веде алфавітні книги на актові записи цивільного стану.

15. Готує проекти та надсилає протоколи про адміністративне правопорушення до відповідних адміністративних комісій, відповідно   статті 2121  Кодексу України про  адміністративні правопорушення.

16. Готує та вносить відомості про державну реєстрацію актів цивільного стану до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 № 1064 (зі змінами).

17. Забезпечує згідно з частиною третьою статті 20 Закону України “ Про державну реєстрацію актів цивільного стану” надання платних послуг , а також  ведення обліку платних послуг відповідно до порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації  актів цивільного.

18. За дорученням начальника готує відповіді на листи громадян, заяви, запити установ, організацій з питань, що відносяться до компетенції відділу і несе відповідальність за їх своєчасний і якісний розгляд.

19. Виконує інші доручення начальника.

20.  Дотримується Конституції та законів України, діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

21. Дотримується принципів державної служби та правил етичної поведінки, поважає гідність людини, не допускає порушення прав і свобод людини та громадянина.

22.  Дотримується вимог статті 10 Конституції України.

23. Додержується вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

    24. Сумлінно і професійно виконує свої посадові обов’язки .

Умови оплати праці

посадовий оклад 4900 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

За строковим договором до 24.04.2021

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова (власноручно написана) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (як кандидат на посаду за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 12 квітня  2019 року,

м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15, каб. 600

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Тестування  18 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, співбесіда за адресою: м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15,
3 поверх, зал засідань

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Годинчук Світлана Олександрівна, 237-69-67, kadritera_kievobljust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Правознавство».

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до  компетентності

1

Уміння працювати з комп»ютером

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet)

2

Ділові якості

аналітичні здібності, здатність ризикувати, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, обчислювальне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3

Особистісні якості

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість,

Професійні знання

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

 Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян».