Головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області

(044) 237-69-70

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.забезпечує взаємодію із суб’єктами державної реєстрації;

2.вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з питань державної реєстрації, розробляє пропозиції для удосконалення законодавства та внесення їх на розгляд Мін'юсту;

3.організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, пов’язану з роботою суб’єктів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців;

4.реалізує заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

5.організовує роботу щодо проведення навчальних заходів (семінари, лекції, тренінги, тощо) у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, проводить стажування працівників у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців;

6.бере участь у підготовці планів Відділу, організації та проведенні нарад, семінарів, надає необхідну допомогу співробітникам Відділу у виконанні завдань, доручень з інших питань, що відносяться до компетенції Відділу;

7.готує проекти звітів, аналізів до Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, організації роботи Відділу.;

8.здійснює розгляд та виконання документів і доручень, які надходять до Відділу, виконує доручення, вказівки, резолюції і розпорядження начальника;

9.здійснює роботу з документами Відділу, формує номенклатури справ;

10.узагальнює стан виконавської дисципліни Відділу;

11.зобов’язаний зберігати державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню, що стала йому відома під час виконання своїх службових обов’язків;

12.зобов’язаний систематично займатися підвищенням професійного рівня, вивчати нормативно-правові акти у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, приймати участь у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо), організованих Управлінням державної реєстрації, Головним територіальним управлінням юстиції у Київській області, Міністерством юстиції України у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців;

Умови оплати праці

посадовий оклад 4800 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасова  до 26.09.2021

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова (власноручно написана) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (як кандидат на посаду за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 15 лютого 2019 року,

м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15, каб. 606

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Тестування  21 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, співбесіда за адресою: м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15,
3 поверх, зал засідань

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брянцева Аліна Олегівна, 2376970, kadritera_kievobljust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Правознавство».

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до  компетентності

1

Уміння працювати з комп»ютером

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet)

2

Ділові якості

аналітичні здібності, здатність ризикувати, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, обчислювальне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3

Особистісні якості

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість,

Професійні знання

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

 Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян». Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі. Основи цивільного, господарського, кримінального, податкового, фінансового, цивільного процесуального права, господарського процесуального права, кримінального процесуального права