Головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області

(044) 237-69-70

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

перевіряє подані матеріали на державну реєстрацію громадських формувань, внесення змін до відомостей про громадські формування, припинення їх діяльності у порядку встановленому чинним законодавством;

готує документи (рішення, правові висновки, повідомлення) щодо прийнятих рішень про державну реєстрацію, взяття до відома інформації про зміни до відомостей щодо громадських формувань, припинення діяльності громадських формувань;

забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) та Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;

забезпечує формування та ведення номенклатурних справ зареєстрованих структурних утворень політичних партій, протягом 10 днів з моменту проведення реєстраційних дій;

готує та узагальнює звітну інформацію щодо зареєстрованих структурних утворень політичних партій;

здійснює перевірки у сфері державної реєстрації структурних утворень політичних партій за дорученням Міністерства юстиції України;

здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

за результатами розгляду зазначених звернень та заяв готує проекти відповідей на звернення та заяви;

розглядає документи, подані на державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (далі – друковані ЗМІ, видання), перереєстрацію друкованих ЗМІ, видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ;

 порядку встановленому чинним законодавством проводить правову експертизу, готує правові висновки та проекти наказів, листів щодо державної реєстрації видання, перереєстрації видання, видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ; визнання свідоцтв про державну реєстрацію друкованих ЗМІ такими, що втратили чинність, такими, що не підлягають видачі;

видає свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ засновнику (співзасновникам) або його законному представнику;

забезпечує ведення книги обліку виданих свідоцтв про державну реєстрацію друкованих ЗМІ;

готує та узагальнює звітну інформацію щодо зареєстрованих друкованих засобів масової інформації та подає у встановлені строки до Міністерства юстиції України;

готує і надає в межах своїх повноважень методичні матеріали з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

розглядає документи, подані на проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад у територіальних органах чи підрозділах міністерств, інших центральних органах виконавчої влади або інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, корпоративних прав;

забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію, забезпечує доступ до публічної інформації з питань віднесених до компетенції;

бере участь у здійсненні заходів, запланованих спільно з правоохоронними та контролюючими органами з питань державної реєстрації громадських формувань;

виконує доручення, рішення колегії, накази та рекомендації Міністерства юстиції України та Головного управління.

Умови оплати праці

посадовий оклад 4800 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасова

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова (власноручно написана) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (як кандидат на посаду за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 15 лютого 2019 року,

м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15, каб. 606

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Тестування  21 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, співбесіда за адресою: м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15,
3 поверх, зал засідань

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Брянцева Аліна Олегівна, 2376970, kadritera_kievobljust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Правознавство».

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до  компетентності

1

Уміння працювати з комп»ютером

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet)

2

Ділові якості

аналітичні здібності, здатність ризикувати, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, обчислювальне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3

Особистісні якості

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість,

Професійні знання

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

 Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян». Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі. Основи цивільного, господарського, кримінального, податкового, фінансового, цивільного процесуального права, господарського процесуального права, кримінального процесуального права