Державний виконавець Ржищівського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області

(044) 237-69-67

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

Державний виконавець зобов’язаний дотримуватися Конституції України та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією  та Законами України; дотримуватись принципів державної служби та правил етичної поведінки;

поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

з повагою ставитися до державних символів України; обов’язково використовувати державну мову  під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації; забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; сумлінно і професійно виконувати  посадові обов’язки, постійно  підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності; додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; державний виконавець відповідно до покладених на нього завдань: зобов’язаний вживати заходів примусового виконання рішень неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії. Забезпечувати виконання покладених  на відділ завдань в  закріпленому за ним напрямі роботи. Бере участь у розробленні проектів, організаційно-методичних документів та інформації про результати цієї роботи. Готує проекти відповідей на доручення та звернення, заяви, що надійшли для розгляду до відділу. Безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з Положенням про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад 3524 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова (власноручно написана) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (як кандидат на посаду за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 16 год. 00 хв. 04 жовтня  2019 року,

м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15, каб. 600

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Тестування  10 жовтня  2019 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, співбесіда за адресою: м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15,
3 поверх, зал засідань

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Смирнова Олена Миколаївна, 2376967, kadritera_kievobljust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

 

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем Бакалавра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право» Наказ Міністерства юстиції України Про затвердження Спеціальних вимог до рівня професійної компетентності державних виконавців та керівників органів державної виконавчої служби від 21.10.2016  № 3005/5

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до  компетентності

1

Уміння працювати з комп»ютером

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet)

2

Ділові якості

аналітичні здібності, здатність ризикувати, діалогове спілкування (письмове і усне), навички управління, навички контролю, лідерські якості, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, навички наставництва, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, обчислювальне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді

3

Особистісні якості

інноваційність, креативність, ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість, гнучкість,

Професійні знання

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

 Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України: «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян. Закони України, що стосуються діяльності органів державної виконавчої служби (у тому числі Закони України «Про виконавче провадження», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»); Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, міжнародні договори у сфері виконання рішень судів та інших органів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій