Перелік інформації, розпорядником якої є головне територіальне управління юстиції

ПЕРЕЛІК

видів публічної інформації, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Київській області

 

 1. Інформація про Головне територіальне управління юстиції у Київській області (далі – Головне управління).
 • Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Головного управління.
 • Інформація про організаційну структуру Головного управління, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти керівника Головного управління, його заступників, керівників структурних підрозділів Головного управління та їх заступників.
 • Положення про структурні підрозділи Головного управління.
 1. Інформація про діяльність Головного управління (загальні питання).
 • Плани роботи Головного управління.
 • Звіти про виконання планів роботи Головного управління.
 • Інформація про наради, конференції, семінари, «круглі столи», що проводяться Головним управлінням.
 • Актуальні роз’яснення, що підготовлені у структурних підрозділах Головного управління з питань, пов’заних із діяльністю Головного управління.
 1. Інформація про роботу колегії Головного управління.
 • Наказ про склад колегії Головного управління.
 • Накази про затвердження рішень колегії Головного управління.
 • Рішення колегії Головного управління.
 1. Накази Головного управління (крім внутрішньоорганізаційних).
 2. Інформація про роботу Київської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.
 3. Інформація про доступ до публічної інформації.
 • Доступ до публічної інформації.
 • Форми запитів на отримання публічної інформації.
 • Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на отримання публічної інформації.
 • Відкриті дані.
 • Інформація про розгляд запитів на доступ до публічної інформації.
 • Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні Головного управління.
 • Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.
 1. Інформація про державну реєстрацію нормативно-правових актів.
 • Перелік нормативно-правових актів, зареєстрованих у Головному управлінні.
 • Перелік нормативно-правових актів, повернутих без державної реєстрації для доопрацювання.
 • Перелік нормативно-правових актів, у державній реєстрації яких відмовлено.
 • Перелік актів, визнаних такими, що не підлягають державній реєстрації.
 • Перелік нормативно-правових актів, рішення про державну реєстрацію яких скасовано.
 • Перелік нормативно-правових актів, щодо яких анульовано скасування рішення про державну реєстрацію, та відповідні розпорядчі документи з цих питань.
 1. Інформація про роботу Головного управління з питань систематизації законодавства.
 • Інформація про стан забезпечення підвідомчих органів та установ Головного управління офіційними збірниками нормативно-правових актів.
 • Інформація про виконання доручення Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. від 12 липня 2010 № 42125/1/1-10 щодо забезпечення центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій «Офіційним вісником України».
 1. Інформація про діяльність Головного управління з питань координації правової освіти населення та методичного керівництва правовою роботою.
 • Інформація щодо поліпшення правової роботи в місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних громадських об’єднаннях, пропозицій про усунення виявлених порушень і недоліків.
 • Інформація про громадські приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги (про місця розташування, контактні телефони, графіки прийому громадян).
 • Інформація про проведення Всеукраїнського «Тижня права».
 1. Інформація з антикорупційної діяльності.
 • План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління та його підвідомчих органах і установах.
 • Інформація про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в апараті Головного управління та його підвідомчих органах і установах.
 1. Інформація з питань нотаріату.
 • Списки державних нотаріальних контор, Київського обласного державного нотаріального архіву, приватних нотаріусів Київської області з адресами їх розташування.
 • Інформація про порядок реєстрації та припинення приватної нотаріальної діяльності, зміни робочого місця приватного нотаріуса.
 • Інформація про діяльність Головного управління з питань організації діяльності нотаріусів Київської області; організації зберігання нотаріальних документів; здійснення реєстрації;  зупинення та припинення приватної нотаріальної діяльності, зміни робочого місця приватного нотаріуса; проведення аналітично-методичної роботи серед нотаріусів  Київської області, вивчення, узагальнення та скеровування нотаріальної практики; підготовки для нотаріусів Київської області роз’яснень в межах компетенції та вжиття заходів щодо покращення нотаріального обслуговування населення Київської області.
 • Інформація щодо забезпечення надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу – нотаріусам, адвокатам, особам, які надають юридичні послуги, з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 • Річні графіки проведення планових комплексних перевірок організації нотаріальної діяльності, дотримання порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу, а також квартальні плани проведення перевірок Головним управлінням суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
 • Порядок та підстави надання державними нотаріусами державних нотаріальних контор Київської області та Київського обласного державного нотаріального архіву послуг правового характеру, які не пов’язані з вчиненням нотаріальних дій, а також послуг технічного характеру. Тарифи з надання таких послуг.
 • Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів (піврічні та річний).
 1. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби.
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку Головного управління.
 • Інформація про вакансії, оголошення конкурсних відборів на заміщення вакантних посад державних службовців, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті Головного управління та його підвідомчих органах і установах.
 • Інформація з питань очищення влади.
 1. Інформація про розгляд звернень громадян в Головному управлінні.
 • Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян в Головному управлінні.
 • Графік участі керівництва у прямій «гарячій» телефонній лінії Головного управління.
 • Графік особистого прийому громадян начальником, першим заступником начальника, заступниками начальника, керівниками структурних підрозділів Головного управління.
 • Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Головному управлінні.
 • Графік проведення виїзних прийомів громадян Головного управління.
 • Графік розгляду звернень та особистого прийому громадян у Головному управлінні в режимі відеоконференцзв’язку.
 1. Інформація з питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення.
 • Звіт про результати фінансової діяльності.
 • Звіт про використання бюджетних коштів.
 • Кошторис.
 • Річний план державних закупівель та зміни до нього, які оприлюднюються відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 • Інформація, пов’язана з проведенням процедур, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 1. Звіти про роботу органів державної виконавчої служби Головного управління (піврічний та річний).
 2. Інформація з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань.
 • Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація включення відомостей про громадські об’єднання, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація створення громадського об’єднання (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців (інформаційна картка адміністративної послуги)
 • Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація включення відомостей про структурні утворення політичних партій, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації (інформаційна картка адміністративної послуги додається).
 • Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів (інформаційна картка адміністративної послуги)
 • Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостилю (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Видача документів, що містяться в реєстраційній справі громадського формування (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація включення відомостей про творчі спілки, територіальний осередок творчих спілок, зареєстрованих до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація постійно діючого третейського суду (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Державна перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника (інформаційна картка адміністративної послуги).
 • Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження (інформаційна картка адміністративної послуги).
 1. Інформація з питань державної реєстрації актів цивільного стану.
 • Графіки роботи та прийому громадян у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного управління та у міських, районних і міськрайонних відділах державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління.
 • Розміри плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління.
 1. Перелік та порядок надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
 • Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
 • Анкета суб’єкта звернень.
 • Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються міськими, районними, міськрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління.
 • Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управлінння державної реєстрації Головного управління.
 • Видача свідоцтва про народження.
 • Видача свідоцтва про реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу). Видача свідоцтва про реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу.
 • Видача свідоцтва про смерть.
 • Видача свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу.
 • Видача свідоцтва про розірвання шлюбу: за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей; з особами, визнаними в установленному порядку безвісно відсутніми або недієздатними.
 • Видача свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану.
 • Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану.

  *Затверджено Наказ Головного територіального управління юстиції у Київській області від 11.05.2017 № 290/6