Щодо порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України

 

           Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено у Конституції України. Так, кожен має право, зокрема, володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю; право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право приватної власності є непорушним (частини перша, друга, четверта статті 41 Конституції України).

           Аналогічне положення міститься у частині першій статті 317 Цивільного кодексу України, відповідно до якої власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

           Разом з тим, частиною першою статті 182 Цивільного кодексу України визначено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

           При цьому державна реєстрація прав на нерухомість є публічною, здійснюється відповідним органом, який зобов’язаний надавати інформацію про реєстрацію та зареєстровані права в порядку, встановленому законом (частина друга статті 182 Цивільного кодексу України).

           Згідно абзацу першого частини п’ятої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»            (далі – Закон) встановлено, що державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

            Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 3 Закону на підставі рішення Міністерства юстиції України державна реєстрація права власності та інших речових прав може проводитися в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць, визначених в абзаці першому цієї частини.

           З метою забезпечення та захисту прав та законних інтересів власників, інших правонабувачів нерухомого майна, надання послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Міністерством юстиції України 28 березня 2016 року було прийнято наказ № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2016 року за № 468/28598.

           Так, відповідно до положень зазначеного наказу державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що розташоване в межах території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, проводиться незалежно від місцезнаходження такого майна.

           Введення реєстраційних справ у паперовій формі, щодо нерухомого майна, що розташоване в межах території Автономної Руспубліки Крим та міста Севастополя, забезпечує Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області.

           Введення реєстраційних справ у паперовій формі, щодо нерохомого майна, що розташоване в межах тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, забезпечують відповідно до компетенції Головне територіальне управління юстиції у Луганській області.

           Також, зазначаємо, що від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав звільняються, зокрема, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи.

        

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на вакансію