15-09-202215:13

Споживання кредитних послуг: права військовослужбовців

Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення росії ми вистоїмо. Сьогодні у цьому впевнені практично всі, навіть вороги. Це результат героїзму наших захисників і захисниць. Віримо у наших військовослужбовців. Вони кожного дня відстоюють територіальну цілісність та недоторканість. Маємо дбати і про них не тільки волонтерством, а й у правовому полі.
 
Тож, продовжуючи консультування у рамках інформаційної кампанії щодо споживання кредитних послуг, розповідаємо.
 
Наголошуємо, від виконання власних зобов’язань навіть під час війни не звільняється жоден громадянин, проте є певні нюанси.
 
15 березня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», яким розділ "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України доповнено новим пунктом 18 відповідно до якого у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 Цивільного кодексу України, а також від обов’язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення.
 
У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після дня його припинення або скасування у разі прострочення споживачем виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення.
 
Закон України "Про споживче кредитування" у зв’язку з воєнним станом зазнав змін: відповідно до воєнних новацій на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, банкам та колекторам забороняється взаємодіяти за власною ініціативою із захищеною категорією людей. Тобто нав’язливо телефонувати та вимагати сплатити борг НЕ зможуть.
 
До цих категорій належать:
 
- військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;
! Для підтвердження статусу треба надати скріплену гербовою печаткою довідку, яку також підписано командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу. Допускається складення довідки рукописним способом;
 
-військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;
! Для підтвердження статусу треба посвідчення інваліда війни;
 
- члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
! Для підтвердження статусу треба посвідчення члена сім’ї загиблого;
 
- особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти;
! Для підтвердження статусу треба інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.
 
!!ВАЖЛИВО!! Це стосується також близьких осіб споживача, який належить до захищеної категорії, його представників, КРІМ представника, який не є близькою особою такого споживача, третьою особою, взаємодія з якою передбачена договором про споживчий кредит такого споживача та яка надали згоду на таку взаємодію.
 
Що для цього треба зробити?
 
Споживач, його близькі особи, представники, спадкоємці, поручителі або майнові поручителі мають повідомити кредитодавця/нового кредитора про належність споживача до захищеної категорії та обов’язково з наданням копій підтвердних документів про належність споживача відповідної категорії.
 
Кредитодавець/новий кредитор зобов’язані розмістити на головній сторінці свого вебсайту адресу електронної пошти, місцезнаходження та номер телефону (гарячої лінії, контакт-центру), за якими приймаються повідомлення споживачів та інших зазначених осіб про належність особи до такої категорії.
 
У разі надходження повідомлення про належність споживача до захищеної категорії та його волевиявлення про припинення комунікації то кредитодавець/новий кредитор має не пізніше наступного робочого дня повідомити про це колекторську компанію, фізичних та юридичних осіб, залучених на договірних засадах кредитодавцем про те, що вони мають невідкладно припинити взаємодію з цією особою.
 
Кредитодавець/новий кредитор має право звернутися за підтвердженням інформації щодо інформації, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти. Відповідь на такий запит надається протягом 30 календарних днів з дня його отримання.
 
Якщо споживач втратив належність до захищеної категорії, то він зобов’язаний повідомити про це кредитодавця/нового кредитора протягом 30 календарних днів з дня втрати належності.
 
Після отримання повідомлення споживача про втрату належності до захищеної категорії або відповіді на запит із зазначенням, що споживач не належить до захищеної категорії/кредитодавець, новий кредитор та особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, мають право відновити взаємодію за власною ініціативою.
 
Нагадуємо, що військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, які перебували або перебувають безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом НЕ нараховуються!
 
КРІМ кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.
 
Детальніше про зміни в законодавстві можна дізнатися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2459-20#Text