12-06-202016:01

Спадщина: як правильно прийняти?

Оформлення спадщини - найпопулярніша послуга під час карантину у державних нотаріусів #центральнаюстиція.
Все тому, що навіть під час карантину не продовжуються строки для прийняття спадщини.
Сьогодні відповідаємо на найпопулярніші питання від громадян щодо правильного прийняття спадщини.

Куди звернутись, щоб отримати спадщину?
Заява про прийняття спадщини має бути подана за місцем відкриття спадщини до державної нотаріальної контори чи до приватного нотаріуса (на вибір спадкоємця).
Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця.
Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.

Зверніть увагу, що спадкоємець, який постійно проживав разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що «автоматично прийняв спадщину», якщо протягом 6 місячного строку він не заявив про відмову від неї.

В який строк має подаватись заява про прийняття спадщини?
Заява про прийняття спадщини подається в шестимісячний строк, який починається з часу відкриття спадщини (з дня смерті особи або дня, з якого вона оголошується померлою).

Що робити, якщо спадкоємець пропустив строк на прийняття спадщини?
Спадкоємці, які пропустили строк для прийняття спадщини, можуть за письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину, подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини за місцем її відкриття.
Такі заяви спадкоємців мають бути викладені у письмовій формі і подані нотаріусу до видачі свідоцтва про право на спадщину. Справжність підписів спадкоємців на заяві має бути засвідчена нотаріально.
У разі відсутності згоди інших спадкоємців за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

В які строки особі видається свідоцтво про право на спадщину?
Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, ніяким строком не обмежена.

Які документи має подати особа нотаріусу для того, щоб отримати свідоцтво про право на спадщину за законом?
Свідоцтво про право на спадщину за законом  видається за заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в установленому законом порядку.
Крім заяви особа повинна подати нотаріусу:
- документи, які підтверджують факт смерті особи після якої відкрилась спадщина, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину;
- докази родинних та інших відносин спадкоємців зі спадкодавцем;
- документи, що підтверджують, що спадкове майно дійсно належало спадкодавцю;
- документи, що підтверджують плату за видачу свідоцтва про право на спадщину.

Які особливості отримання свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації?
Для отримання свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстраціі, особа надає нотаріусу, крім інших документів, документи, що підтверджують право власності спадкодавця на це майно.

Чи може особа відмовитись від спадщини?
Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, встановленого для прийняття спадщини (6 місяців).
Заява про відмову від прийняття спадщини також подається державній нотаріальній конторі чи приватному нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття.