27-07-202013:32

Відділи ДРАЦС #центральнаюстиція проставили апостиль на майже 22 тисячах документів з початку року

Відділи ДРАЦС #центральнаюстиція проставили #апостиль на майже 22 тисячах документів.
 
Як це працює?
 
    Проставлення апостиля здiйснюється за заявою будь-якої особи, яка подає вiдповiдний документ, шляхом її особистого звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
    Для проставлення апостиля заявник пред’являє документ, що посвiдчує його особу, та подає:
-оригiнал документа, на якому проставляється апостиль, або його копiю, засвiдчену в установленому порядку;
-документ про оплату послуги з проставлення апостиля.
    Заява формується, реєструється і разом з електронними копiями документiв розмiщується в Електронному реєстрi апостилів за допомогою програмних засобiв його ведення.
    За результатом розгляду заяви та поданих документiв посадова особа Мiнiстерства юстицiї України проставляє апостиль або вiдмовляє у його проставленнi, формуючи за допомогою програмних засобiв ведення Реєстру вiдповiдний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового пiдпису та проставленням на документ електронного цифрового пiдпису (печатки) Мiнiстерства юстицiї України.
    Вiдомостi про проставлення апостиля або про вiдмову у його проставленнi вносяться до Реєстру.
Посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану вiзуалiзує на паперi апостиль з обов’язковим проставленням печатки встановленого зразка											</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>
		<footer id=