13-11-202012:58

До відома арбітражних керуючих!

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 18 Кодексу України з процедур банкрутства в Єдиному реєстрі містяться відомості про місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого та засоби зв’язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти).

Єдиний реєстр формується з метою:
ведення у повному обсязі обліку арбітражних керуючих, а також виданих, переоформлених свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих та їх дублікатів, анульованих свідоцтв;
формування інформації про арбітражних керуючих та їх діяльність, необхідної для автоматизованого відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Наказом Міністерства юстиції України від 19.09.2019 № 2969/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.09.2019 за № 1049/34020, затверджено Порядок формування і ведення Єдиного реєстру, яким передбачено, що інформація про місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого та засоби зв’язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти) надходить до Єдиного реєстру в автоматизованому режимі після надходження від арбітражного керуючого обов’язкових відомостей (інформації) у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Обов’язок подання арбітражними керуючими форми № 8 «Повідомлення про арбітражного керуючого», в якій, серед іншого, зазначається інформація щодо місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого та засобів зв’язку з арбітражним керуючим, встановлений Порядком подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації), затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 130/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 148/22680, з урахуванням положень наказу Міністерства юстиції України «Питання подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації) від 17.10.2019 № 3193/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 21.10.2019 за № 1124/34095.

Форма № 8 «Повідомлення про арбітражного керуючого» подається арбітражними керуючими до Єдиного реєстру протягом 10 днів після отримання свідоцтва та протягом 10 днів у разі будь-яких змін у наданій інформації та має містити повну та достовірну інформацію.

Станом на 11.11.2020 в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України ВІДСУТНІ ВІДОМОСТІ про місцезнаходження контори (офісу) та засоби зв’язку (контактний телефон, адреса електронної пошти) наступних арбітражних керуючих: 

Абрамова В.В., Астахова Р.М., Ілляшева М.І., Ревякіна О.О., Льодіної О.В., Лопатинського В.В., Федорченко І.В., Теклюк Я.В., Сидоренко В.В., Драчова Р.М., Артамонової К.А., Зіміна О.П., Скопич Я.В., Костюка С.В., Бурки С.О., Войчука В.А., Чуркіної В.О., Блатіна Д.С., Манушина В.О., Манушина Д.В., Плахотнюк Н.В., Пономарьової Я.О., Сичової В.О., Мілютіної Л.В., Полякова П.Л., Мозгової О.О., Павликівського В.І., Сопельник О.В., Димченко О.П., Зельдич О.М.. 

Контора (офіс) арбітражних керуючих:  Дербіна В.Л., Концевого К.І., Петрова М.Л.,  Покотила В.В., Потапова П.Г., Трубо Р.Т., Абрамова І. Ю., Корсакова В. К., знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Враховуючи зазначене, наголошуємо на необхідності актуалізувати відомості, що містяться в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України, передбачені формою № 8 «Повідомлення про арбітражного керуючого».

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу ІІ Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2019 № 3928/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.2019 за № 1228/34199, неподання або подання не в повному обсязі арбітражним керуючим у встановлений строк документів обов’язкової звітності або виявлення недостовірних даних у документах обов’язкової звітності, поданих арбітражним керуючим, є однією з підстав для проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого.