08-04-202111:26

До уваги арбітражних керуючих!

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 18 Кодексу України з процедур банкрутства в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України містяться відомості про місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого та засоби зв’язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти).

Єдиний реєстр формується з метою: ведення у повному обсязі обліку арбітражних керуючих, а також виданих, переоформлених свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих та їх дублікатів, анульованих свідоцтв; формування інформації про арбітражних керуючих та їх діяльність, необхідної для автоматизованого відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Наказом Міністерства юстиції України від 19.09.2019 № 2969/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.09.2019 за № 1049/34020, затверджено Порядок формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, яким передбачено, що інформація про місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого та засоби зв’язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти) надходить до Єдиного реєстру в автоматизованому режимі після надходження від арбітражного керуючого обов’язкових відомостей (інформації) у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Форма № 8 «Повідомлення про арбітражного керуючого» подається арбітражними керуючими до Єдиного реєстру протягом 10 днів після отримання свідоцтва та протягом 10 днів у разі будь-яких змін у наданій інформації та має містити повну та достовірну інформацію.

Станом на 07.04.2021 в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України міститься неповна або недостовірна інформація про місцезнаходження контори (офісу) та засоби зв’язку (контактний телефон, адреса електронної пошти) наступних арбітражних керуючих: Сидоренка В. В., Теклюка Я. В., Федорченко І. В., Заєвського В. Г., Ілляшева М. І., Лопатинського В. В., Льодіної О. В., Марчука В. Б., Падасенко Ю. В., Ревякіна О. О., Сімоненка С. О., Кушнір Т. І., Сороки Я. В., Зіміна О. П., Кириченка С. О., Абрамова В. В., Лакизи С. М., Артамонової К. А., Титаренка М. О., Мєлідіс І. Ю.

Контора (офіс) арбітражних керуючих: Пітеляка В. В., Жовтовського М. М., Борисенка О. М., Бондар О. А. знаходиться на тимчасово окупованих територіях в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Крім цього наголошуємо, що згідно з Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017, яким введено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», та змінами, внесеними згідно з Рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, діють санкції відносно російських інформаційних продуктів, зокрема, соцмережі ІТ-компаній, «Яндекс», «Mail.ru», «List.ru».

Враховуючи зазначене, наголошуємо на необхідності актуалізувати відомості, що містяться в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України, передбачені формою № 8 «Повідомлення про арбітражного керуючого».

Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу четвертого пункту 6 розділу ІІ Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2019 № 3928/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.12.2019 за № 1228/34199, неподання або подання не в повному обсязі арбітражним керуючим у встановлений строк документів обов’язкової звітності або виявлення недостовірних даних у документах обов’язкової звітності, поданих арбітражним керуючим, є однією з підстав для проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого.