Державні закупівлі

Нормативно-правове регулювання у сфері державних закупівель

Закон України «Про публічні закупівлі»

Наказ Головного територіального управління юстиції у Київській області від 25.08.2016 № 494/6 «Про затвердження Положення про тендерний комітет»

 

Персональний склад тендерного комітету

Голова тендерного комітету:

Перший заступник начальника управління - А.О. Круць

Члени тендерного комітету:

Заступник голови тендерного комітету, начальник управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення - В.І. Піддубна

Начальник відділу судової роботи та міжнародного співробітництва - І.В. Федорін

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення - Є.М. Мальченко

Секретар тендерного комітету:

Завідувач сектора договірної роботи управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення - Б.О. Нечаєв

 

Річний план закупівель та оголошення проведення процедур закупівлі

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади встановлює Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону, закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.

Згідно Закону, а саме ч. 1 ст. 10, замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:

  • оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію - не пізніше ніж за 15 днів до дня розкриття тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі, встановлені у частині четвертій цієї статті, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж;
  • зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) - протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень;
  • оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами) - не пізніше ніж через сім днів з дня укладення рамкової угоди;
  • протокол розгляду тендерних пропозицій - протягом одного дня з дня його затвердження;
  • повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
  • інформацію про відхилення тендерної пропозиції учасника - протягом одного дня з дня прийняття рішення про відхилення;
  • договір про закупівлю - протягом двох днів з дня його укладення;
  • повідомлення про внесення змін до договору - протягом трьох днів з дня внесення змін;
  • звіт про виконання договору - протягом трьох днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання;
  • звіт про укладені договори - протягом одного дня з дня укладення договору.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону, веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу здійснюється у тому числі за рахунок надання авторизованим електронним майданчикам платного доступу до модуля електронного аукціону та бази даних. Порядок надання доступу та розмір плати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону, доступ до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, є безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно через авторизовані електронні майданчики. Уповноважений орган забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, зазначеної у частині першій цієї статті, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі у формі відкритих даних. Веб-портал Уповноваженого органу повинен відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації.

Річний план закупівель Головного територіального управління юстиції у Київській області на 2018 рік

Додаток до річного плану закупівель Головного територіального управління юстиції у Київській області на 2018 рік

Річний план закупівель Головного територіального управління юстиції у Київській області на 2019 рік

Додаток до річного плану закупівель Головного територіального управління юстиції у Київській області на 2019 рік

 

Адреса веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель: prozorro.gov.ua