Міжнародне співробітництво

Метою діяльності є організація взаємодії судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України; захист прав та інтересів заявників у судах України у випадках, встановлених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

Основними завданнями є:

  • виконання доручень та запитів компетентних органів іноземних держав в Україні, що подаються на підставі міжнародних договорів та конвенцій;
  • організація взаємодії судів України з компетентними органами іноземних держав в напрямку виконання на території іноземних держав доручень та запитів судів України, визнання та надання дозволу на примусове виконання рішень судів України на території іноземних держав;
  • захист прав та інтересів неповнолітніх, незаконно переміщених з країни їх постійного проживання, та осіб, які мають право піклування відносно незаконно переміщених неповнолітніх, у відповідності до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

Організація виконання доручень та запитів компетентних органів 

Суд України. З метою направлення до іноземної держави доручення про вручення документів, отримання доказів, виконання окремих процесуальних дій суд України готує пакет документів відповідно до вимог конвенції/міжнародного договору, укладеного з іноземною державою, з урахуванням положень процесуального законодавства та Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 року №1092/5/54, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 липня 2008 року за № 573/15264.

Доручення та додатки до нього направляються судом до Головного територіального управління юстиції, крім випадків передбачених положенням міжнародних договорів/конвенцій, коли органи зносяться між собою безпосередньо.

При цьому, Управління протягом 10 днів з дати надходження доручення перевіряє наявність та чинність міжнародного договору, відповідно до якого складено доручення, у відносинах з іноземною державою, а також перевіряють дотримання судом вимог конвенції/міжнародного договору, укладеного з іноземною державою та Інструкції.

У разі виявлення порушень при підготовці судом документів Управління, повертає матеріали доручення до суду на дооформлення з відповідними роз’ясненнями щодо усунення виявлених порушень.

При надходженні належним чином оформленого доручення суду, Управління направляє матеріали доручення до компетентного органу іноземної держави, який здійснює виконання доручення. Матеріали спрямовуються безпосередньо до компетентного органу іноземної держави (в разі, якщо нормами міжнародного договору передбачена можливість безпосередніх зносин між територіальними органами юстиції України та іноземної держави) або до Міністерства юстиції України для подальшого спрямування компетентним органам іноземної держави.

Після отримання від компетентного органу іноземної держави матеріалів стосовно виконання доручення, відповідні матеріали направляються до суду України, який звертався з дорученням.

Іноземний суд. Доручення іноземного компетентного органу про вручення документів, отримання доказів, виконання інших процесуальних дій виконується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням положень міжнародного договору, на підставі якого надійшло доручення.

Управлінням протягом 10 днів з дня отримання доручення іноземного компетентного органу направляє його на виконання до суду України за місцем проживання фізичної особи/місцезнаходженням юридичної особи, або за місцем вчинення процесуальних дій, вказаних в дорученні.

Іноземне доручення виконується судом протягом місяця з дати отримання доручення або в строк, встановлений в самому дорученні. В разі неможливості виконання доручення у вказані строки, суд України повідомляє про це Управління із зазначенням причин та орієнтовних строків виконання.

При цьому, Управління контролює дотримання судами строків виконання доручень іноземних компетентних органів.

Документи, складені судом України за наслідками виконання доручення іноземного суду або іншого компетентного органу, направляються до Управління,та після їх перевірки на предмет дотримання вимог міжнародного договору та Інструкції, протягом 10 днів з дня їх отримання направляються до Міністерства юстиції України для пересилки їх компетентному органу іноземної держави, який звертався із дорученням, або безпосередньо до компетентного органу іноземної держави (в разі, якщо міжнародним договором передбачено можливість безпосередніх зносин між територіальними органами юстиції).

У разі виявлення недоліків або порушень, допущених судом України під час виконання доручення або оформлення документів за наслідками його виконання, Управління повертає такі документи суду на дооформлення.

Організація взаємодії судів України з компетентними органами інозмених держав з питань визнання і виконання рішень судів 

Виконання та визнання рішення суду України на території іноземної держави. Положенням міжнародних договорівУкраїни та Інструкції передбачено, що клопотання про визнання і виконання рішення суду України на території іншої держави може бути подано заінтересованою особою як безпосередньо до іноземного суду за місцем виконання рішення, так й до суду України, який ухвалив відповідне рішення.

Так, з метою визнання та виконання рішення суду України на території іноземної держави, суд України, за клопотанням заінтересованої особи, готує пакет документів відповідно до вимог конвенції/міжнародного договору, укладеного з іноземною державою, з урахуванням положень процесуального законодавства та Інструкції щодо форми клопотання.

У разі звернення заінтересованої особи з клопотанням про визнання та виконання рішення щодо стягнення аліментів в іноземній державі враховуються також положення Конвенції про стягнення аліментів за кордоном1956 року та Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2006 року № 121/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2006 року за № 1390/13264.

Клопотання зацікавленої особи або органу направляється судом до Управління для перевірки дотримання вимог конвенції/міжнародного договору, укладеного з іноземною державою та відповідних законодавчих актів України, що регламентують дане питання.

У разі виявлення невідповідності поданого клопотання та доданих до нього документів вимогам конвенції/міжнародному договору або нормативно-правовим актам України, такі матеріали повертаються до суду на дооформлення з відповідними роз’ясненнями щодо усунення виявлених порушень.

При надходженні належним чином оформленого клопотання, матеріали клопотання направляються до компетентного органу іноземної держави. Матеріали спрямовуються безпосередньо до компетентного органу іноземної держави (в разі, якщо нормами міжнародного договору передбачена можливість безпосередніх зносин між територіальними органами юстиції України та іноземної держави) або до Міністерства юстиції України, для подальшого спрямування компетентним органам іноземної держави.

Рішення іноземного компетентного органу щодо можливості визнання і виконання рішення суду України на території іншої держави, після отримання Управлінням, направляється до суду України та здійснює інформування заявника про наслідки розгляду клопотання.

Виконання та визнання рішення суду іноземної держави на території України. Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо його визнання та виконання передбачено міжнародним договором України або за принципом взаємності у відносинах з іноземною державою.

Управління направляє матеріали іноземного клопотання на розгляд до суду за місцем проживання або місцезнаходженням боржника.

За наслідками розгляду іноземного клопотання суд України постановляє відповідну ухвалу, яку направляє до Управління.

У разі задоволення клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду на території України, суд також повідомляє Управління про направлення виконавчого листа до відповідного органу державної виконавчої служби на виконання.

Управління в свою чергу, направляє копію ухвали про визнання/відмову у визнанні до Міністерства юстиції України для подальшого спрямування заявникові або до відповідного компетентного органу іноземної держави, від якого надійшли матеріали клопотання (в разі наявності безпосередніх зносин).

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ, КОМПЕТЕНЦІЯ, ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ