12-10-202113:29

Територіальна громада: порядок внесення змін до статуту

Як правильно внести зміни до статуту територіальної громади?
Про внесення змін до статуту сільський, селищний, міський голова у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію статуту.
Реєстрація змін до статуту здійснюється в порядку, передбаченому для реєстрації статуту.
 
Перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації змін до статуту територіальної громади:
- заява про державну реєстрацію статуту територіальної громади. Форма заяви (Додаток 1) до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1150;
- статут територіальної громади у двох примірниках (сторінки статуту прошиваються і пронумеровуються.
Статут завіряється на звороті останньої сторінки підписом сільського, селищного, міського голови і скріплюється печаткою представницького органу місцевого самоврядування;
- копія рішення представницького органу місцевого самоврядування про затвердження змін до статуту;
- витяг з протоколу пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію змін до статуту.
 
Заява про реєстрацію змін до статуту розглядається в місячний термін.
Нормативно-правове регулювання:
- Закон України «Про місцеве самоврядування»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1150 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад».