20-01-202211:19

До відома арбітражних керуючих!

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (надалі - Центральний депозитарій) активно впроваджує у своїй діяльності формат роботи «без паперу», у зв’язку з чим, відповіді на листи, отримані як в електронній, так і в паперовій формі, будуть надаватися арбітражним керуючим на електронну пошту у формі електронного документу, підписаного кваліфікованим електронним підписом.

З огляду на зазначене, бажано, щоб арбітражні керуючі вказували у своїх листах адресу електронної пошти, на яку необхідно направити відповідь на лист. В іншому випадку, відповіді на листи, що не містять такого посилання, будуть відправлені на адресу електронної пошти, що міститься, зокрема, в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України.

Додатково повідомляємо, що Центральний депозитарій також може приймати листи та запити на електронну пошту sekretariat@csd.ua та через Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). Листи, що направляються до Центрального депозитарію у формі електронних документів, мають бути обов’язково підписані кваліфікованим електронним підписом.

Також, Центральний депозитарій вважає заважливе звернути Вашу увагу на наступне. Впродовж тривалого часу Центральний депозитарій отримує від арбітражних керуючих численні запити про надання інформації стосовно цінних паперів, належних на праві власності юридичним особам, стосовно яких відкрито провадження у справі про банкрутство, а також фізичним особам, стосовно яких відкрито провадження про неплатоспроможність.

У свою чергу, Центральний депозитарій вимушений на вказані запити повідомляти про відсутність у Центрального депозитарію запитуваної інформації, що обумовлено наступним.

Відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 6 Закону України «Про депозитарну систему України» (надалі - Закон) облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами (крім обліку прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку номінального утримувача), Національним банком України у визначених Законом випадках і депозитаріями-кореспондентами, номінальними утримувачами чи їх клієнтами.

Згідно частини 1 статті 5 Закону рахунок у цінних паперах депонента (власника цінних паперів, співвласників цінних паперів, нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери) відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, на якому депозитарна установа веде облік цінних паперів, що належать депонентові.

Таким чином, інформація щодо наявності у власності юридичних та фізичних осіб, стосовно яких запитується інформація, цінних паперів, - може бути надана депозитарними установами, що відкрили їм рахунки у цінних паперах.

При цьому, Центральний депозитарій не є депозитарною установою та не володіє інформацією щодо депозитарних установ, що відкрили вказаним у запитах особам рахунки у цінних паперах.

Таким чином, керуючись нормами чинного законодавства, звернення до Центрального депозитарію із запитами про надання інформації стосовно належності вказаним у запитах юридичним та фізичним особам цінних паперів є безпідставним та недоцільним.

Також повідомляємо, що відповідно пункту 69.2. статті 69 розділу II Податкового кодексу України депозитарна установа зобов’язана надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.