24-05-202212:07

До уваги суб’єктів державної реєстрації!

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2022 року №534 внесено зміни до постанов №1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» та №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

11 травня 2022 року Постанова набрала чинності.

Зокрема, у Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно уточнено, що у разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган, додатково вносяться відомості про реквізити паспорта громадянина України:

- серія документа (за наявності);

- номер документа;

- дата видачі документа;

- уповноважений суб’єкт, що видав документ;

- строк дії документа (за наявності);

- додаткові відомості про документ (за наявності).

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України);

- податковий номер, присвоєний контролюючим органом відповідно до законодавства України (для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства іноземної держави).

У Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень уточнено, що під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор обов’язково зазначає відомості, передбачені Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та виконує всі дії, пов’язані з перевіркою та внесенням відомостей про ідентифікованого суб’єкта речового права, обтяження, у тому числі верифікацію відомостей про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, на підставі відомостей, отриманих із електронних інформаційних систем.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 і від 25 грудня 2015 р. № 1127» від 3 травня 2022 року №534.

Ознайомитись детальніше можна за посиланням:

https://ips.ligazakon.net/document/view/KP220534?an=77