10-05-202215:56

Державна реєстрація договорів про використання земель в умовах воєнного стану

Із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» № 2145-IX від 24 березня 2022 року було запроваджено державну реєстрацію договорів про використання земель замість державної реєстрації прав.

Відтак, державну реєстрацію таких договорів здійснюють районні військові адміністрації у Книзі державної реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану.

Право оренди земельної ділянки за договором про передачу постійним землекористувачем або емфітевтом земельної ділянки с/г призначення державної та комунальної власності с/г товаровиробнику в оренду, реєстрації у Державному реєстрі речових прав не підлягає.

Так, право оренди та інші права на землю виникають з моменту проведення державної реєстрації відповідних договорів.

Договір про передачу права землекористування між землекористувачем та особою, якій передається право користування земельною ділянкою с/г призначення, укладається в електронній формі.

Предметом такого договору є передача права оренди землі або права суборенди землі на строк до одного року.

Після припинення строку дії такого договору ці орендарі та суборендарі земель відновлюють свій статус орендаря або суборендаря відповідних земельних ділянок.

Такий договір та його розірвання підлягають державній реєстрації, що здійснюється районною військовою адміністрацією.

Для виникнення права оренди або права суборенди необхідно провести районною військовою адміністрацією державну реєстрацію договору про передачу права землекористування у Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного часу.

Саме з моменту реєстрації договору оренди землі у цій Книзі у орендаря виникає право оренди або право суборенди відповідної земельної ділянки.

У Книзі реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану реєструються:

- договори оренди земельних ділянок с/г призначення, переданих в оренду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

- договори оренди земельних ділянок с/г призначення, переданих в оренду постійними користувачами, емфітевтами;

- договори про передачу права землекористування;

- договори про внесення змін до зазначених договорів та їх розірвання.

Така Книга ведеться у паперовій та електронній формах.

Форму Книги реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану затверджує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки здійснюється районною військовою адміністрацією за електронною заявою орендодавця.

До заяви додаються примірник договору та засвідчені копії документів про право постійного користування, емфітевзису.

Заява з доданими до неї документами надсилається електронною поштою.

Державна реєстрація здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви.

Підставою для відмови у державній реєстрації може бути лише невідповідність поданих документів закону.

Державна реєстрація договору про передачу права землекористування здійснюється за електронною заявою землекористувача, який передав право.

До заяви додаються примірник договору, а також засвідчені копії документів про право землекористування.

Заява з доданими документами надсилається електронною поштою до районної військової адміністрації.

Додатково, офіційні роз’яснення щодо порядку ведення книги реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану надаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.