Тарифи

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (надалі-Закон) відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх, здійснюють відповідно до законодавства інші повноваження.

Виконавчим органам сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делеговано повноваження стосовно проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті.

Вказані функції органи державної реєстрації актів цивільного стану здійснюють безоплатно, за винятком сплати державного мита, у встановлених законодавством випадках.

Згідно із статтею 20 Закону за державну реєстрацію актів цивільного стану та за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і свідоцтв, що видаються у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану, справляється державне мито у розмірі, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» (зі змінами) (далі – Декрет) визначено, що за вчинення актів цивільного стану справляється державне мита у розмірі :

а) за реєстрацію шлюбу

0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 0,85 коп

б) за реєстрацію розірвання шлюбу

за взаємною згодою подружжя яке не має неповнолітніх дітей

0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 8 грн.50 коп

з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян що становить 0,51 коп

в) за реєстрацію зміни прізвища імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 5 грн.10 коп

г) за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що

становить 51 грн. 00 коп

д) за видачу свідоцтва у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану

0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 0,34 коп

е) за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану

0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що становить 0,51 коп

При цьому державна реєстрація смерті, народження фізичної особи з одночасним визначенням її походження здійснюються безкоштовно.

Відтак, у разі звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану з питань державної реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені або внесення змін до актових записів, їх поновлення та анулювання, повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану – громадяни мають сплатити обов'язкове державне мито у розмірах, встановлених Декретом.

Від сплати державного мита звільняються :

 • громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
 • громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 • інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 • інваліди I і II груп.

За державну реєстрацію актів цивільного стану, за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, за видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану державне мито сплачується до подання відповідної заяви.

За видачу витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян справляється плата в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» установлено, що плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні.

На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право :

 • суди (судді), органи досудового розслідування, нотаріуси та інші органи державної влади (посадові особи), органи місцевого самоврядування (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства;
 • реєстратори, дипломатичні представництва та консульські установи України у зв'язку з виконанням ними функцій, визначених актами законодавства;
 • адміністрації закладів охорони здоров'я, навчальних або інших дитячих закладів щодо державної  реєстрації народження дітей, які перебувають у зазначених закладах;
 • особи, що проживають за кордоном, стосовно яких державна реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами державної реєстрації, у разі надходження письмових запитів і надіслання витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові;
 • особи, що звернулися за видачею витягу про те, що державна реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
 • особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги у зв'язку з народженням дитини, а також для отримання допомоги на поховання;
 • кредитори спадкодавця, власники або користувачі земельних ділянок, суміжних із земельною ділянкою сільськогосподарського  призначення спадкодавця, у зв'язку з поданням заяви про визнання спадщини відумерлою.

Частиною третьою статті 20 Закону передбачено, що відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Вичерпний перелік платних послуг встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 № 1168 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись відділами державної реєстрації актів цивільного стану" (зі змінами) – (далі Перелік). Інформація про порядок надання платних послуг, нормативно-правові акти, які регулюють надання платних послуг, розміри плати розміщені на інформаційно-довідкових стендах у кожному приміщенні відділу державної реєстрації актів цивільного стану області для відома громадян у зручних місцях.

Розміри плати за надання платних послуги відділами державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), затверджені наказом  Міністерства юстиції України "Про затвердження розмірів плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України" від 30.12.2020 № 4543/5.

Відповідно до пункту 5 Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 27 грудня 2010 року № 3335/5 (зі змінами) (далі – Порядок), надання платних послуг здійснюється лише за бажанням фізичної особи та за її письмовою заявою. Дана заява містить прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання (перебування) та вид платної послуги згідно з Переліком, яку заявник бажає отримати від відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Цей же пункт Порядку передбачає, що працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язані попередити фізичну особу про вартість послуги.

Плата за платні послуги здійснюється в безготівковій формі шляхом попередньої оплати, що регламентовано пунктом 10 Порядку. Підтвердженням оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку.

Будь-яке нав'язування платної послуги є порушенням вимог діючого законодавства.

Від оплати платних послуг звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита, визначені пунктом 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану 

Реквізити рахунків для оплати платних послуг, які надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану у Київській області

Розміри плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Київ)