Головний державний виконавець Славутицького міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області

3200
Місто: Київ
Контакти: 2376970 (Брянцева Аліна Олегівна)
E-mail: kadritera_kievobljust@ukr.net
Кінцевий термін прийняття документів: 17 Листопада 2017

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний державний виконавець дотримується етики поведінки державного службовця, зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію, не допускати в своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.   Головний державний виконавець відповідно до покладених на нього завдань: здійснює примусове виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб), виконання яких відповідно до законів України покладено на державну виконавчу службу; діє в межах повноважень, визначених законодавством; зобов’язаний вживати необхідних заходів примусового виконання рішень, неупереджено,  своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії; забезпечує виконання покладених на відділ завдань; організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямку діяльності; узагальнює в межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань діяльності органів державної виконавчої служби; вносить пропозиції, розробляє комплекс заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання; бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, віднесених до повноважень відділу; у межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень, вносить пропозиції керівництву на виконання доручень органів державної влади та місцевого самоврядування; розглядає звернення громадян, надає роз’яснення та рекомендації з питань, що належать до компетенції відділу; безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з Положенням про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад 3200 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова (власноручно написана) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

 3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (як кандидат на посаду за 2016 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 17 листопада 2017 року,

м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15, каб. 600

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Тестування23 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, співбесіда за адресою: м.Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15,
3 поверх, зал засідань

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Старук Анастасія Олександрівна, 2376967, kadritera_kievobljust@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістр в галузі знань «Правознавство», «Міжнародне право».

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

1

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією;

Орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

Вміння вирішувати комплексні завдання;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді;

Вміння надавати зворотній зв'язок

3

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватися.

4

Особистісні компетенції

1) відповідальність; 2) системність і самостійність в роботі; 3) уважність до деталей; 4) наполегливість; 5) креативність та ініціативність; 6) орієнтація на саморозвиток; 7) вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

1

Знання законодавства

1)Конституція України;

2) закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інші закони України, що стосуються діяльності Головного територіального управління юстиції;

3)Кодекс законів про працю України;

4) міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;

5) постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій

6) нормативно-правові акти, що стосуються проходження державної служби.

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян. Закони України, що стосуються діяльності органів державної виконавчої служби (у тому числі Закони України «Про виконавче провадження», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»); Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, міжнародні договори у сфері виконання рішень судів та інших органів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій

 

3

Знання сучасних інформаційних технологій

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet)

Заявка на вакансію