Головний державний виконавець Славутицького міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській областіКонкурс

3200
Місто: Київ
Контакти: 2376967 (Старук Анастасія Олександрівна )
E-mail: kadritera_kievobljust@ukr.net
Кінцевий термін прийняття документів: 12 Вересня 2017

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний державний виконавець зобов’язаний дотримуватися Конституції України та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією  та Законами України; дотримуватись принципів державної служби та правил етичної поведінки;

поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина;

з повагою ставитися до державних символів України; обов’язково використовувати державну мову  під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації; забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій державних органів; сумлінно і професійно виконувати  посадові обов’язки, постійно  підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати організацію службової діяльності; додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; державний виконавець відповідно до покладених на нього завдань: зобов’язаний вживати заходів примусового виконання рішень неупереджено, своєчасно, повно вчиняти виконавчі дії. Забезпечувати виконання покладених  на відділ завдань в  закріпленому за ним напрямі роботи. Бере участь у розробленні проектів, організаційно-методичних документів та інформації про результати цієї роботи. Готує проекти відповідей на доручення та звернення, заяви, що надійшли для розгляду до відділу. Безпосередньо виконує покладену на нього роботу згідно з Положенням про відділ та планом роботи відділу, а також іншу роботу за дорученням начальника відділу.

Умови оплати праці

посадовий оклад 3200 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2016 рік.

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. 

 

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв 12 вересня 2017 року,

м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15, каб. 600

Дата, час і місце проведення конкурсу

тестування 20 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, співбесіда за адресою: м. Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 15, 3 поверх, зал засідань

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Старук Анастасія Олександрівна, 2376967, kadritera_kievobljust@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістр, спеціаліст

2

Досвід роботи

Не потребує

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта спеціальність «Правознавство», «Міжнародне право»

2

Знання законодавства

Конституція України; Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»; закони України, що стосуються діяльності органів державної виконавчої служби (у тому числі Закони України «Про виконавче провадження», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»); Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, міжнародні договори у сфері виконання рішень судів та інших органів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій

3

Професійні чи технічні знання

Основи організації праці та діловодства, правил ділового етикету та ділової мови

4

Спеціальний досвід роботи

Не потребує

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою «ЛІГА»

6

Особистісні якості

Відповідальність; системність і самостійність в роботі; наполегливість; орієнтація на обслуговування; вміння працювати в стресових ситуаціях

Заявка на вакансію